Regulacje prawa gospodarczego w zakresie prowadzenia działalności

Regulacje prawa gospodarczego

Współczesne ustawy z tej dziedziny weszły w życie po 1989 roku, zastępując zdezaktualizowane normy z dawnego ustroju. Aktualny podział obejmuje prawo gospodarcze publiczne oraz prywatne, zwane również handlowym. Celem jest regulowanie wpływu państwa na stosunki pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Gdy stroną pozywającą i stroną pozwaną jest przedsiębiorca, a proces będzie związany z działalnością prowadzoną przez każdą ze stron, Sądem w którym należy złożyć pozew jest właściwy Sąd Gospodarczy.

Specyfika postępowań z zakresu prawa gospodarczego

Specyfika postępowań z zakresu prawa gospodarczego

Główną cechą spraw na kanwie prawa gospodarczego, inaczej niż w orzecznictwie cywilnym czy karnym, jest nadrzędność dowodów w postaci dokumentów. Niższą rangę mają zeznania świadków oraz opinie biegłych, często nie są przeprowadzane takie dowody, jeżeli dokumentacja jest w ocenie Sądu wystarczającym źródłem informacji.

Reprezentując Klientów z Białegostoku i innych miast starannie przygotowujemy wszelką dokumentację, a w określonych sytuacjach także opinie prawne.

W jakich sprawach reprezentujemy Klientów

Mediacja ikona

Adwokat Monika Zajko zapewnia merytoryczne wsparcie, doradztwo oraz reprezentowanie pozywających i pozwanych w procesach, których przedmiotem są między innymi:

  • niezgodne z prawdą oznaczanie pochodzenia towarów;
  • naruszenie tajemnicy danego przedsiębiorstwa;
  • celowe opóźnianie zapłaty partnerom biznesowym;

one również ujęte są w prawie gospodarczym, a stronami może być na przykład firma budowlana oraz deweloper, na zlecenie którego wykonywana jest usługa budowy obiektów w danej lokalizacji;

kwestie sporne pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, chociażby w sytuacji, gdy pojazd został skradziony. Co do zasady wygasa wtedy umowa leasingu, konsekwencje są niekorzystne zwłaszcza dla użytkownika, ponieważ druga strona może żądać niezwłocznej zapłaty wszystkich pozostałych rat;

przedmiotem mogą być kwestie sporne z dostawcami energii elektrycznej, bieżącej wody, firmami odpowiedzialnymi za czystość na terenie osiedla.

Kancelaria Adwokacka i jej usługi to rozsądne rozwiązanie na potrzeby konkretnego procesu, jak też w formie stałej obsługi prawnej firmy. Korzyści widoczne są w postaci zaoszczędzonego czasu oraz usprawnienia wszelkich działań w procesach sądowych, jak również gdy potrzebne będą ewentualne mediacje.

Do którego Sądu skierować sprawę

Gdy zastosowanie mają przepisy prawa gospodarczego, sprawa pierwszej instancji powinna być rozpatrywana w sądzie gospodarczym. Złożenie wniosku czy pozwu do sądu rejonowego lub okręgowego sprawi, że nastąpi przekierowanie, co może wpłynąć na opóźnienie rozpoczęcia procesu. W przypadku wszelkich wątpliwości o szczegóły warto zapytać adwokat Monikę Zajko z Kancelarii przy ul. Adama Mickiewicza 7/5A w Białymstoku.

prawo gospodarcze białystok