Doradztwo i reprezentowanie w procesach z zakresu prawa karnego

prawo karne białystok

Obowiązujące w Polsce prawo karne dotyczy wykroczeń oraz przestępstw umyślnych i nieumyślnych. Są to wykroczenia lub przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego lub publicznego, w tym także najcięższe formy noszące miano zbrodni. W postępowaniach przed sądem może reprezentować Państwa adwokat Monika Zajko, oferująca profesjonalne wsparcie zarówno w procesie przygotowawczym, jak też w toku całej sprawy przed sądem właściwym.

Fachowa pomoc osobom pokrzywdzonym

Pokrzywdzony może występować przed sądem bez obrońcy, natomiast nawet w z pozoru nieskomplikowanych sprawach wsparcie adwokata wielokrotnie okazuje się nieodzowne. Do częstych przestępstw, których okoliczności rozstrzygane są w toku postępowań, należą między innymi:

  • napaści, rozboje i pobicia,
  • kradzieże oraz wymuszenia,
  • wypadki drogowe, w tym również w środkach komunikacji,
  • stalking, naruszenie miru domowego.

Gdy osoba poszkodowana zdecyduje się wstąpić na drogę sądową, dobra kancelaria adwokacka jest kluczowa dla usprawnienia poszczególnych etapów, zwłaszcza w kwestiach formalnych. Doświadczony prawnik doradzi optymalne rozwiązania zarówno w zakresie przedmiotu pozwu z dziedziny prawa karnego, jak też prawdopodobieństwa skuteczności dochodzenia poszczególnych roszczeń. Dopełnieniem może być mediacja, lecz tutaj nie może ona całkowicie zastąpić procesu przed Sądem.

Reprezentowanie osób oskarżonych

Reprezentowanie osób oskarżonych

Również osoba oskarżona ma możliwość reprezentować siebie samą podczas niektórych procesów sądowych, lecz także tutaj rola adwokata wpływa znacznie na usprawnienie procedur przygotowawczych oraz skuteczność obrony zwłaszcza w sprawach trudnych, wielowątkowych czy spoza dotychczasowej jurysdykcji. Adwokat Monika Zajko ma doświadczenie jako obrońca z wyboru oraz z urzędu, osób:

  • o statusie podejrzanych i oskarżonych,
  • aresztowanych tymczasowo, objętych dozorem,
  • skazanych na karę pozbawienia wolności,
  • młodocianych i nieletnich.

Pomoc z zakresu prawa karnego Klientom z Białegostoku i innych miast

Mediacja ikona

Działania dotyczące każdego procesu to szereg możliwości, ale też zobowiązań obejmujących każdą ze stron procesu. Zależnie od roli adwokata w postępowaniu, usługi prawne mogą dotyczyć:

  • pokrzywdzonego, aby usprawnić gromadzenie dowodów prokuraturze/policji,
  • oskarżonego, gdy dana osoba spodziewa się, że zostaną jej postawione zarzuty lub gdy zarzuty te już postawiono;

pozwów, wniosków, opinii, apelacji, skarg, wniosków o wznowienie postępowania;

w sądach powszechnych, administracyjnych, a także przed Sądem Najwyższym, gdy zaskarżane są prawomocne wyroki sądów II instancji.

Występowanie z obrońcą jest podstawowym prawem oskarżonego, może być także obowiązkiem. Konieczność posiadania obrońcy w sprawie karnej dotyczy między innymi przypadków oskarżenia o popełnienie zbrodni, a także gdy oskarżony ma określone niepełnosprawności lub zaburzenia psychiczne, potwierdzone orzeczeniem lekarza specjalisty.

Równolegle z przepisami prawa karnego stosowane może być prawo cywilne między innymi w procesach o odszkodowanie, a także gospodarcze, gdy proces dotyczy działalności zawodowej prowadzonej przez obie lub jedną ze stron.

Aby usprawnić przebieg postępowania karnego

Skorzystanie z usług adwokata w sprawach prowadzonych na terenie Białegostoku lub dowolnego miasta jest opcją godną rozważenia. To pewność, że Państwa sprawa będzie pod opieką specjalisty w tej dziedzinie prawa, a każdy jej etap zostanie omówiony z Państwem niezależnie od przedmiotu sprawy.

przebieg postępowania karnego