Istotne kwestie dotyczące dziedziczenia w prawie spadkowym

prawo spadkowe białystok

Główne regulacje związane z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym znajdują się w zapisach Kodeksu cywilnego, którego gałąź stanowi prawo spadkowe. Wsparcie adwokata potrzebne jest zwłaszcza osobom, zwanym testatorami lub spadkodawcami, chcącym z myślą o kwestiach ostatecznych odpowiednio zabezpieczyć swoich bliskich, jak też osobom upoważnionym do dziedziczenia, lecz na przykład pominiętym w testamencie lub z określonych przyczyn nieusatysfakcjonowanych zapisami w takim dokumencie.

Główne zagadnienia związane z dziedziczeniem

Główne zagadnienia związane z dziedziczeniem

Obszar działania naszej Kancelarii adwokackiej to wszystkie zagadnienia dotyczące dziedziczenia. Adwokat Monika Zajko pomaga właścicielom poszczególnych dóbr, jak też osobom czy podmiotom, na które dobra te zostały zapisane w testamencie lub przekazane ustnie. Współczesne ustawodawstwo zawiera rozwiązania zarówno spraw standardowych i nieskomplikowanych, jak też znacznie bardziej zawiłych.

Klientom, którzy chcą formalnie przekazać majątek doradzamy, jak przygotować zgodnie z prawem spadkowym testament:

Mediacja ikona

własnoręczny, czyli napisany w całości odręcznie, opatrzony datą i podpisem; notarialny w formie aktu notarialnego i sporządzony u notariusza; allograficzny w formie ustnego oświadczenia woli w obecności dwóch uprawnionych świadków;

ustny, gdy własnoręczne spisanie nie jest możliwe na przykład ze względu na stan zdrowia; wojskowy, gdzie osobą spisującą jest dowódca; podróżny, który spisuje dowódca statku czy samolotu. W każdej z tych sytuacji konieczna jest obecność uprawnionych świadków, którzy również podpisują się na testamencie.

W oparciu o prawo spadkowe możliwe jest:

należy potwierdzić to sądownie poprzez złożenie wniosku do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania testatora lub u notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia;

również może nastąpić w Sądzie lub u notariusza; wystarczające dokumenty to zazwyczaj, dowód osobisty i odpis skrócony aktu urodzenia spadkobiercy, a także odpis skrócony aktu zgonu testatora;

gdy nie zgadzają się Państwo z postanowieniem Sądu na przykład w kwestii wyliczeń udziału;

gdy nie zgadzają się Państwo z postanowieniem Sądu na przykład w kwestii wyliczeń udziału;

W przypadku wątpliwości zapraszamy do naszej siedziby w Białymstoku. Prowadzimy sprawy lokalnie oraz zamiejscowe.

Dziedzicznie ustawowe i zmiany w prawie spadkowym od 2020 roku

W prawie spadkowym istotne jest wskazanie spadkobierców, ponieważ bez tego nastąpi dziedziczenie ustawowe. Według Kodeksu cywilnego pierwszeństwo mają dzieci oraz współmałżonek, natomiast gdy testator nie miał dzieci, dziedziczą jego rodzice oraz rodzeństwo.

Ważne: nie dziedziczy małżonek rozwiedziony ani pozostający w separacji orzeczonej przez Sąd, chyba że osoba ta zostanie uwzględniona w testamencie.

Wcześniej osobami uprawnionymi do dziedziczenia byli w najdalszej linii dziadkowie osoby zmarłej. Krąg ten został rozszerzony za pomocą nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać po 28 czerwca 2020 r. W myśl nowych przepisów, gdy nie żyją wszyscy najbliżsi spadkobiercy albo nie miał on współmałżonka ani biologicznych dzieci, dziedziczyć mogą wujkowie, kuzynowie, pasierbowie. Przed nowelizacją w takiej sytuacji majątek stałby się własnością gminy.

prawo spadkowe

Warto porozmawiać ze specjalistą ds. prawa spadkowego

Adwokat Monika Zajko pomaga w sprawach wymagających umowy między spadkobiercami, a także w procedurach z orzeczeniem Sądu. Jest również mediatorem sądowym, dlatego w kwestiach spornych może poprowadzić mediacje. Aby umówić się na rozmowę zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.